Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Internetowo-stacjonarny kurs na wychowawcę wypoczynku - zgodny z najnowszym Rozporządzeniem MEN z dnia 16 stycznia 2015 r.

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Lubelskiego Kuratora Oświaty numer WRE.5632.9.2015.SP

Informacje ogólne: Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym podejmie pracę wychowawcy kolonijnego. Kurs odbywa się na platformie zdalnego nauczania - wykłady oraz w systemie stacjonarnym - zajęcia praktyczne.

Cel: przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: organizacji wypoczynku, organizacji zajęć, planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i obowiązków wychowawców.

Adresaci: maturzyści, studenci oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą nabyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego

Wymagania wstępne dla uczestników: kandydaci na wychowawców wypoczynku muszą spełniać następujące wymagania formalne:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie średnie *

* xerokopię dowodu osobistego, świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz oświadczenie ( pobierz wzór) proszę przesłać na adres:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
Inter-Edukacja Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin

Program kursu: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. określający nazwy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - 3 godz.
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku - 2 godz.
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej i edukacyjnej - 4 godz.
 • Ruch i rekreacja - 1 godz.
 • Turystyka i krajoznawstwo - 4 godz.
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe - 5 godz.
 • Zajęcia praktyczno-techniczne - 2 godz.
 • Prace społecznie użyteczne - 2 godz.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek - 4 godz.

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o nabyciu uprawnień zgodnego z nowym obowiązującym wzorem (załącznik nr 4 do Rozporządzenia MEN z dnia 16 stycznia 2015 r.)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 441 33 11

CENA: 150 zł

ZAPISZ SIĘ

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2019 wNET

szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

LikesXL

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe lublin Studia podyplomowe lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu